Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3
25 maart 2011 Heleen Hayes

Het derde exemplaar van onze nieuwsbrief ‘De Code’ kwam uit in 2006.

Onderwerpen in dit nummer:

  • Koemelk de norm? Artikel waarin uiteengezet werd hoe de normen voor kunstmatige zuigelingenvoeding worden vastgesteld.
  • Nep-onderzoek naar kunstvoeding.
  • Net moedermelk. Of niet? Reclameclaims ontmaskerd.