Over Stichting Babyvoeding

Stichting Baby Voeding (SBV), de Nederlandse IBFAN groep, werd op 16 december 2003 opgericht. Zo kon het werk wat in het verleden door stichting Wemos werd gedaan, voortgezet worden.

Doel

De stichting heeft als doel borstvoeding en optimale zuigelingenvoeding te beschermen en te ondersteunen. Het belangrijkste instrument hiervoor is het implementeren van de internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk. Deze gedragscode is in 1981 opgesteld door alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie en wordt ook wel kortweg de WHO-code genoemd. Er worden regelmatig  relevante resoluties  aan toegevoegd om de Code actueel te houden en aanverwante onderwerpen een plek te geven.

Werkwijze

Dit doel wil Stichting Baby Voeding bereiken door:

  • het onderhouden van contacten met de politiek en andere met het oog op het doel van de stichting relevante organisaties en instellingen om de Nederlandse wetgeving op het gebied van zuigelingenvoeding te verbeteren en uit te breiden. Daarbij dient de WHO-code als leidraad.
  • het monitoren van de WHO-code en de Nederlandse Warenwetregeling. Hieronder valt onder andere het toetsen van advertenties aan de Nederlandse Warenwet en het bijhouden van overtredingen die jij ons toestuurt.
  • het geven van lessen over de inhoud en betekenis van de WHO-code. Op die manier leren meer mensen wat er in de WHO-code staat, zodat ze die kunnen naleven;

Steun ons

Stichting Baby Voeding bestaat uit vrijwilligers. Wil jij je ook inzetten voor het beschermen van borstvoeding? Mail ons! Ook financiëel kun je het belangrijke werk van Stichting Baby Voeding steunen, door donateur te worden. Voor meer informatie over SBV of het donateurschap kun je contact opnemen met Barbara of Anke.

 

20160422_195851

V.l.n.r.: Lybrich Kramer, secretaris, Code-trainer, Barbara Fienieg, penningmeester en pleitbezorger, Merel van Goor den Held, communicatie-adviseur, Anke Tijtsma, voorzitter en pleitbezorger.