Help bij Europese lobby

Help bij Europese lobby
26 maart 2011 Heleen Hayes

 

IBFAN header

Europese IBFAN-groepen zijn bezig met een lobby om een claim op kunstvoeding te verbieden. Ga naar de actiepagina en mail het stuk tekst in het blauwe kader naar jouw vertegenwoordiger(s) van het Europarlement.

Waarom vinden wij het belangrijk dat er geen claims op etiketten van zuigelingenvoeding staan? Voedings- en gezondheidsclaims op kunstvoeding suggereren dat deze melk gelijkwaardig is aan of beter is dan moedermelk en zijn welbeschouwd een vorm van reclame. Deze claims zijn misleidend omdat ze als voordeel worden voorgesteld. Moedermelkvervangers hebben geen gezondheidsvoordelen boven borstvoeding.

De suggestie van gezondheidsvoordeel is niet in het belang van de baby’s. Als een ingrediënt inderdaad belangrijk is voor zuigelingen, hoort het een basisingrediënt te zijn en is een claim op de verpakking of in reclames en brochures overbodig.

De Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) wil een claim dat het toevoegen aan babyvoeding van het natuurlijke vetzuur DHA ‘bijdraagt aan de normale visuele ontwikkeling van zuigelingen tot 12 maanden’ niet toestaan omdat hij niet goed is onderbouwd. Om ervoor te zorgen dat deze gezondheidsclaim niet toegestaan wordt, moet deze stemming in april door het Europarlement bekrachtigd worden. Er moeten dus zoveel mogelijk Europarlementariërs overtuigd worden dat ze vóór moeten stemmen.

Help mee en ga naar de actiepagina en mail het stuk tekst in het blauwe kader naar jouw vertegenwoordiger(s) van het Europarlement.