Informatieblad van de nVWA

Informatieblad van de nVWA
28 maart 2011 Heleen Hayes

Etiketten en reclame

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit gaf in maart 2011 een Informatieblad uit over de etikettering en reclame voor zuigelingenvoeding. Dit informatieblad was hard nodig, aangezien de warenwetregeling zelf tamelijk onleesbaar is: het is een raamwerk, dat verwijst naar artikelen in de Europese regelgeving.

Net als de Europese regels en de warenwetregeling, omvat het informatieblad niet alle regels uit de WHO code en de daarbij behorende resoluties. Zo mogen er in Nederland geen afbeeldingen van zuigelingen op het etiket van volledige zuigelingenvoeding staan, maar voor opvolgmelk, net zo goed een vervangingsmiddel van moedermelk, geldt deze regel niet. En we weten allemaal dat de industrie bij de gehele doelgroep, ouders van pasgeborenen tot en met peuters adverteert met hun 2 en 3-melken…

Een aantal onderdelen van de belangrijke mededelingen die in de WHO code genoemd worden, moeten op de etiketten worden geplaatst. Ik mis echter de vermelding dat borstvoeding superieur is aan kunstvoeding, de waarschuwing tegen de gezondheidsrisico’s van onjuiste bereiding en de mededelingen dat inserts (bijvoorbeeld een kleine brochure die onder de deksel zit) ook aan de regels voor etikettering moeten voldoen.

Gezondheidsclaims horen niet toegestaan te zijn bij zuigelingenvoeding, omdat ze borstvoeding ondermijnen. Ze suggereren dat vervangingsmiddelen voor moedermelk gelijkwaardig of beter zijn dan moedermelk. Voedings- en gezondheidsclaims zijn niet hetzelfde als voedingsinformatie (deze informatie is immers heel belangrijk), en houden ouders omdat ze als voordeel worden voorgesteld, voor de gek. Het is heel eenvoudig: moedermelkvervangers hebben geen gezondheidsvoordelen boven borstvoeding. Gezondheids- en voedingsclaims schenden de WHO code voor de marketing van moedermelkvervangers en de bijbehorende relevante WHO resoluties en horen niet te worden toegestaan.

De regeling voor claims oogt streng, maar zoals hierboven uitgelegd is de suggestie van gezondheidsvoordeel niet in het belang van de baby’s. Als een ingrediënt inderdaad van gezondheidsbelang voor zuigelingen is, dan zou het bij de lijst verplichte ingrediënten moeten komen te staan en omdat ze dan in alle producten zitten is een claim op de verpakking of in reclames en brochures overbodig.