De WHO-code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk

De WHO-code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk
3 april 2011 Heleen Hayes

Het werk van de Stichting Baby Voeding draait helemaal om de WHO code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk, die in 1981 bij resolutie werd aangenomen door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Op de site van de WHO vind je de volledige Engelstalige tekst van de originele code: The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes. Hierna kwamen nog vele aanvullende resoluties die ‘gaten in de mazen van de wet’ moesten dichten. Je vindt deze op de site van de overkoepelende organisatie van ijveraars voor de WHO code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk, IBFAN, netjes bij elkaar. De oorspronkelijk WHO code en de aanvullende resoluties vormen samen één geheel. Als er gesproken wordt over de WHO code, worden dus tevens de aanvullende resoluties bedoeld.

De WHO code en de aanvullende resoluties hebben de status van aanbeveling. Dit betekent dat regeringen dringend verzocht wordt de bepalingen volledig om te zetten in wetgeving. Het International Code Documentation Centre (ICDC) houdt bij in hoeverre dit in de verschillende landen ook daadwerkelijk gebeurd is. Het ICDC kan regeringen ook assisteren bij het formuleren van hun wetgeving.