Europarlement stemt voor resolutie, maar geen absolute meerderheid

Europarlement stemt voor resolutie, maar geen absolute meerderheid
6 april 2011 Heleen Hayes

Op 26 maart vroegen wij jullie mee te helpen bij een lobby tegen een twijfelachtige gezondheidclaim.
Gisteren, 6 april 2011, stemden de aanwezige leden van het Europees parlement vóór de resolutie om een omstreden DHA gezondheidsclaim op etiketten van opvolkmelk te blokkeren. Helaas was de meerderheid (omdat er een aantal leden niet aanwezig waren) niet groot genoeg. Om de Europese Commissie te laten handelen is er namelijk een absolute meerderheid nodig. Er waren 328 leden vóór de resolutie, 323 tegen en 26 aanwezigen onthielden zich van stemming. En dat was niet genoeg om de claim “De inname van Docosahexaeen-zuur (DHA) draagt bij tot de normale visuele ontwikkeling van zuigelingen tot de leeftijd van 12 maanden.” te blokkeren.

De campagneleiders zeggen dat de invloed van de babyvoedingsindustrie zichtbaar was in een aantal argumenten die werden gebruikt door tegenstanders van de claim. Patti Rundall OBE, beleidsdirecteur van Baby Milk Action, zegt:

“Toestemming tot het gebruik van deze claim geeft de industrie het marketingsgereedschap dat ze wilden hebben – en brengt het belangrijke proces rondom gezondheidsclaim in diskrediet. Er is duidelijk geen bewezen voordeel van DHA in opvolgmelken, maar er zijn wel mogelijke risico’s. De DHA claim zet het autorisatiesysteem voor gek. Het wordt geprezen als ‘de gouden standaard’, en heeft de Europese consument over het algemeen heel beangrijke veiligheidsgrenzen gegeven en heel veel andere onzinnige claims verworpen, maar het doet ouders en baby’s vandaag tekort. Als er werkelijk bewijs was dat deze claim ondersteunde, zou het moeten hebben geleid tot herziening van de samenstellingseisen om zo inferieure kunstvoeding van de markt te verwijderen.” “Degenen die voor de claim waren, wisten geen meerderheid van stemmen te krijgen. Wij wonnen vandaag de stemming, maar zonder de absolute meerderheid die nodig is om de commissie tot actie te dwingen. Ongekozen ambtenaren moeten de resolutie echter heel serieus nemen en het proces op de schop zetten waar het zuigelingenvoeding betreft”

In een brief aan Glenis Willmott MEP, een van degenen die de resolutie voorstelden, zei de WHO:

“WHO heeft geen aanbevelingen over de toevoeging van Docosahexaeen-zuur (DHA) aan kunstvoeding (…) tot op heden is er geen sterk bewijs waardoor gesteld kan worden dat de toevoeging van DHA aan kunstvoeding belangrijke klinische voordelen zal hebben.Als de WHO zo’n aanbeveling zou doen, zou het een strikt proces van richtlijnontwikkeling moeten volgen, gebaseerd op het beoordelen van al het beschikbare bewijs, verzameld door systematische reviews door panels van experts die vrij zijn van belangenconflicten.”

Voor meer informatie en voorbeelden van de tactieken van fabrikanten van zuigelingenvoeding, zie de site van onze Engelse collega’s van Baby Milk Action.