Samenwerking maakt sterk

Samenwerking maakt sterk
18 april 2011 Heleen Hayes

De Stichting Baby Voeding staat niet alleen. We zijn ingebed in een wereldwijde organisatie, IBFAN: International Baby Food Action Network. In elk werelddeel is een coördinator, voor Europa is dat GIFA. Daarnaast zijn er in de verschillende Europese landen landelijke organisaties, waarvan wij er een zijn. Bij onze zuiderburen is VBBB de organisatie die onder andere ijvert voor de WHO code. In Groot Brittannië is er Baby Milk Action die heel veel werk verricht. Bij de Europese (EU) lobby is het prettig als er vanuit zoveel mogelijk EU landen actie ondernomen wordt. Daarnaast kunnen de verschillende IBFAN groepen expertise delen. Het International Code Documentation Centre (ICDC) verzamelt niet alleen wereldwijd gegevens over onder andere implementatie en overtredingen van de WHO code, maar is daarnaast ook beschikbaar als vraagbaak.

In Nederland maken we deel uit van de Samenwerkende Borstvoedingorganisaties (SBO), een samenwerkingsverband tussen ons als IBFAN-groep, moeder-tot-moeder organisaties Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en Borstvoedingorganisatie La Leche League , de organisatie van lactatiekundigen NVL en Stichting Zorg voor Borstvoeding die certificaten voor instellingen die baby- en dus ook borstvoedingvriendelijk werken certificeert. De SBO vergaderen een paar keer per jaar en stemmen dan, en tussentijds via email, een deel van hun activiteiten op elkaar af. Daarnaast organiseren de SBO een tweejaarlijks congres over borstvoeding.

Stichting Baby Voeding neemt tevens deel aan het Platform Borstvoeding. Het Platform Borstvoeding is een landelijke overleg tussen afgevaardigden van zorgorganisaties, borstvoedingorganisaties, Voedingscentrum en het ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).