Definiëren van de uitdaging

Definiëren van de uitdaging
26 april 2011 admin

De uitgave “Protecting Infant Health” van het ICDC bevat een aantal citaten die duidelijk  maken hoe belangrijk de WHO-code is. De citaten definiëren de uitdaging.

“Poor infant feeding practices and their consequences are one of the world’s major problems and a serious obstacle to social and economic development. Being to a great extent a man-made problem, it must be considered a reproach to our science and technology and our social and economic structures, and a blot on our so-called development achievements.”

Vertaling:

Een verkeerde aanpak van het voeden van zuigelingen en de gevolgen daarvan vormen één van de grootse problemen in de wereld en zijn een belangrijk obstakel voor sociale en economische ontwikkeling. Aangezien dit grotendeels een probleem is dat de mens zelf heeft gemaakt, moet het beschouwd worden als een verwijt aan onze wetenschap en technologie en onze sociale en economische structuren, en als een smet op onze zogenaamde prestaties als gevolg van ontwikkeling.

Verklaring van de Meeting on Infant and Young Child feeding, georganiseerd door de World Health Organisation (WHO) en het United Nations Children’s Fund (UNICEF), oktober 1979

 

“Lack of breastfeeding – and especially lack of exclusive breastfeeding during the first half-year of life – are important risk factors for childhood morbidity and mortality that are only compounded by inappropiate complementary feeding. The life-long impact includes poor school performance, reduced productivity, and impaired intellectual and social development.”

Vertaling:

Gebrek aan borstvoeding – en vooral gebrek aan uitsluitend borstvoeding tijdens de eerste zes levensmaanden – zijn belangrijke risicofactoren voor de morbiditeit en mortaliteit onder kinderen die alleen verergerd worden door ongepaste bijvoeding. De levenslange impact uit zich onder andere in slechte prestaties op school, verminderde productiviteit en verminderde  intellectuele en sociale ontwikkeling.

Harlem Brundtland, Director-General, WHO en Caral Bellamy, Executive Director, UNICEF in het voorwoord van de Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, 2003