Met een kerstgroet de nationale melkproductie opkrikken

Met een kerstgroet de nationale melkproductie opkrikken
23 december 2015 admin
higgins-card-1

President Higgins van Ierland stuurt zijn relaties een kerstkaart met daarop de heilige Madonna met kind aan de borst. Ik vind het getuigen van groot inzicht in een gezonde en duurzame toekomst van zijn land. En de beste manier om de lokale melkproductie flink op te krikken. Niet de productie van de veeboeren in zijn land, maar die van Ierse moeders.

De kerstkaart bevat een prachtig geschilderd kunstwerk van een borstvoedende Madonna waar de veehouderijen een puntje aan kunnen zuigen. Ik zie het als de beste maatregel om ‘s lands grootste ‘goed’ subtiel te promoten: gezondheid. Van deze Ierse interventie, kan de minister-president nog wat leren.

Borstvoeding en gezondheid

Het geven van borstvoeding is heel natuurlijk. En we kunnen het zien als een belangrijke vorm van voeden en koesteren die veel gezondheid oplevert voor iedereen. . Voor de baby en de moeder doordat borstvoeding beschermt tegen infecties, allergieën, overgewicht/obesitas en diverse kankersoorten. Daarbij biedt borstvoeding ‘preventie’ tegen een verhoging van de collectieve zorgkosten die deze aandoeningen met zich meebrengen. Ook gunstig.

Het is van groot belang dat borstvoeding een actief onderdeel van het Nederlands beleid vormt. Twee weken na de geboorte geeft 59% van de moeders borstvoeding als enige melkvoeding en na zes maanden is dat 39%, blijkt uit onderzoek. Een belangrijke reden om vroegtijdig te stoppen, is twijfel over de hoeveelheid melk. Het is essentieel dat de overheid ervoor zorgt dat moeders die borstvoeding willen geven, daarbij worden ondersteund. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ouders aangaande de voeding voor hun kind keuzes kunnen maken op basis van onafhankelijke en eerlijke informatie, niet gekleurd door reclame en commerciële belangen van producenten van melkpoeder, maar in neutrale bewoordingen verspreid door de overheid. De marketing van kunstvoeding draagt eraan bij dat minder borstvoeding wordt gegeven.

Door het belang van borstvoeding te erkennen kan de Nederlandse overheid gezondheidsschade voorkomen op diverse fronten. Het lijkt mij zodoende overduidelijk dat de overheid borstvoeding in Nederland veel nadrukkelijker onder de aandacht van het publiek moet brengen. Ook zou borstvoeding meer aandacht moeten krijgen binnen de opleiding van professionals.

De leden van het Platform Borstvoeding zetten zich dagelijks in voor het ondersteunen van borstvoeding en dragen bij aan een ontspannen start voor moeder en kind en de preventie van diverse aandoeningen. Het is teleurstellend dat het ministerie van VWS vrijwel geen financiële ondersteuning biedt aan deze organisaties; keuzes die de gezondheid ondersteunen, moeten blijkbaar ‘gratis’ worden gepromoot.

Kerstkaart als promotie

Het sturen van een kerstkaart om aandacht te vestigen op de melkproductie in ons land is een prachtige manier om eraan bij te dragen dat iedereen het geven van borstvoeding normaal en logisch vindt. Er zijn nog meer aanbevelingen te geven om de ‘eigen’ melkproductie in ons land te vergroten. Het bevorderen van borstvoeding kan via een combinatie van interventiemethoden: regelgeving en beleid, voorlichting en educatie, advies en ondersteuning vanuit de zorg en beïnvloeden van de sociale en fysieke omgeving. De leden van het Platform Borstvoeding proberen binnen hun beperkte mogelijkheden, vanuit hun eigen expertise, een bijdrage te leveren – helaas is dat niet voldoende om een cultuuromslag, zoals in bijvoorbeeld de Scandinavische landen is gebeurd, te bewerkstelligen.

Overheidsreclame

Een toepasselijke kerstgroet kan het begin zijn van een tijdperk waarin Nederlandse moeders hun lokale melkproductie fiks opschroeven. Ik ben groot voorstander van overheidsreclame. Laat de onconventionele Ierse kerstkaart voor onze minister president het startpunt zijn om in ons land borstvoeding te promoten en de gezondheidsaspecten ervan te benadrukken. Het verhogen van de export van deze vorm van melkproductie is misschien een utopie, maar het verhogen van de productie ten behoeve van de gezondheid van onze zuigelingen is zeer plausibel.

In plaats van onze melkpoeder, kunnen we onze maatregelen om borstvoeding te vermaatschappelijken, exporteren. Dat is vast en zeker goed ‘verhandelbaar’. Daarmee kan ons land haar status als melkproducerend land hoog houden en een voorbeeld zijn voor andere landen. Een kwestie van framing en vermaatschappelijking ervan ‘goed’ in de markt zetten! Ik denk graag even mee met minister-president Rutte.

Anke Tijtsma
Voorzitter