Nog veel overtredingen van fabrikanten van producten voor zuigelingen en peuters

Nog veel overtredingen van fabrikanten van producten voor zuigelingen en peuters
16 november 2015 admin

De Nederlandse voedsel en waren autoriteit (NVWA) controleerde of er reclame en verboden claims op etiketten van zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk staan. Ze troffen in de periode tussen eind 2013 en begin 2015 veel overtredingen aan van de Warenwet Zuigelingenvoeding. Veelal gaat het om de claims om het product aantrekkelijker te maken. Controle is hard nodig, want de 17 fabrikanten die zijn onderzocht lappen de regels aan hun laars.

Van de onderzochte 66 producten opvolgmelk en peutermelk voldeden er 49 niet aan de wetgeving. ‘Niet voldoen’ houdt in, dat niet alle regels met betrekking tot etikettering correct zijn toegepast. Er waren vooral veel overtredingen voor claims. Met de volledige zuigelingenvoeding bleek het beter gesteld. Van de 26 bemonsterde producten bestemd voor zuigelingen van 0 tot 6 maanden voldeden de etiketten van 22 producten aan de wetgeving en 4 niet.

Voorbeelden

Op etiketten van zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk mogen alleen goedgekeurde claims staan. Deze claims zijn opgenomen in Richtlijn 2006/141/EG en Verordening (EG) nr. 1924/2006 van de Europese regelgeving. Er mogen geen vergelijkingen met moedermelk gemaakt worden en claims mogen niet misleidend zijn.

foto schending who codeNiet-toegestane vermeldingen zijn bijvoorbeeld:

  • ‘Bevat prebiotische vezels’ (op volledige zuigelingenvoeding);
  • ‘De bijzondere werking van borstvoeding inspireert merk X bij de ontwikkeling van onze flesvoeding’ (op opvolgzuigelingenvoeding);
  • ‘Ook bevat het de juiste hoeveelheid onverzadigde omega-vetzuren DHA en AA. Deze ondersteunen een normale hersenontwikkeling.’ (op peutermelk).

De controles die de NVWA deed, richtten zich op de etikettering, presentatie en reclame in bijvoorbeeld foldermateriaal of via een website. Net als voor gewone levensmiddelen is het van belang dat de consument juist en eerlijk geïnformeerd wordt. De specifieke wettelijke voorschriften voor volledige en opvolgzuigelingenvoeding liggen vast in de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007. Borstvoeding is de eerst aangewezen voeding voor een pasgeboren baby. Kunstvoeding kan borstvoeding niet op alle vlakken vervangen, en mag daarom niet als een volwaardig alternatief voor borstvoeding gepromoot worden. Zinsneden met daarin termen als ‘natuurlijke voordelen’ en ‘licht verteerbaar’ zijn misleidend.

De Warenwetregeling is gebaseerd op de Gedragscode van de WHO. De WHO Code is in 1981 ondertekend door alle lidstaten, ook door Nederland. In ons land is de inhoud (nog) niet verankerd in wetgeving. De WHO gedragscode geeft aan dat reclame van opvolgmelk en andere zuigelingenproducten verboden moet worden door de overheid. Dat is in Nederland niet het geval.

We zijn blij dat de NVWA daadwerkelijk toezicht houdt op de etiketteringsregels op deze producten, juist omdat het hier gaat om een groep kwetsbare consumenten. De NVWA kan bestuurlijke boetes opleggen bij overtredingen van de regels. Als dat niet helpt, kan de NVWA frequenter controles uitvoeren en zwaardere sancties aankondigen. Het is zaak dat de NVWA blijft controleren, want de hier genoemde uitkomsten zijn bedroevend.

Wat kun jij doen?

Jij kunt helpen door overtredingen die jij ziet – van zowel de WHO Code als de Warenwetregeling – te melden. Dat kan via het formulier op onze site of rechtstreeks bij de NVWA. Als je het formulier op onze site invult en opstuurt, bundelen wij gelijksoortige overtredingen en zorgen voor opvolging bij de NVWA.

Op onze site vind je de vertaalde tekst van de WHO code. Als je niet zeker bent of iets een overtreding is, kijken we graag met je mee. Ook dan is het handig als je het formulier invult en een foto meestuurt. Samen houden we de fabrikanten en de NVWA scherp. Dank alvast.