Brief

Brief
9 mei 2016 admin
voetjes

De antwoorden van minister Schippers op de kamervragen gesteld door Carla Dik РFaber (CU) laten volgens  Stichting Baby Voeding nog wel wat te wensen over. Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Preventie op 31 maart 2016, schreef SBV de commissieleden een brief.

In deze brief vraagt de stichting de commissieleden om tijdens het Algemeen Overleg (AO) Preventie aan de minister te vragen hoe zij ervoor zorg wil dragen dat (aanstaande) ouders en zorgverleners niet langer worden blootgesteld aan reclame van kunstmatige zuigelingenvoeding.

WHO-code opnemen in wetgeving

Ook vragen we de commissieleden om er tijdens het Algemeen Overleg op aan te dringen een onderzoek te starten naar de invloed van marketing op het geven van borstvoeding. Het derde verzoek dat we de commissieleden in de brief doen, is de minister aanraden de WHO-code over te nemen in de Nederlandse wetgeving.

Vervolg

Tijdens het AO is door de kamerleden die het woord voerden niet specifiek ingezoomd op de door SBV aangedragen punten. Uiteraard zullen wij dit opvolgen want SBV vindt het belangrijk dat fabrikanten en zorginstellingen zich houden aan de regels die gelden voor het op de markt brengen van kunstmatige zuigelingenvoeding.

De volledige brief aan de commissieleden vind je hier (Brief Cie vws tbv AO 31 mrt).