Charter voor borstvoeding

Charter voor borstvoeding
1 juni 2011 Heleen Hayes

In 2009 tekende de Stichting Baby Voeding samen met de leden van het Platform Borstvoeding het Charter voor Borstvoeding. In dit Charter geven de opstellers aan dat ze streven naar een samenleving waarin:

  • het geven van borstvoeding gewoon is
  • iedereen bekend is met de voordelen van borstvoeding
  • ouders weloverwogen keuzes kunnen maken over de voeding van hun baby
  • vrouwen in staat zijn hun kinderen borstvoeding te geven zolang zij willen.

Een van de manieren waarop dat gebeurt is door de Implementatie van de Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk van de Wereldgezondheidsorganisatie en de aanvullende resoluties omtrent dit onderwerp. In het charter wordt dit verder toegelicht:

De marketing van kunstvoeding draagt eraan bij dat minder borstvoeding wordt gegeven. Vanwege de effecten van kunstvoeding is dat niet wenselijk. Daarom is het belangrijk om te komen tot regulering van de marketing, reclame van en voorlichting over kunstvoeding op basis van de normen zoals vastgelegd in de International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes van de WHO, inclusief de latere resoluties.

Voor sommige tekenaars van het Charter blijkt dit in de praktijk nog best moeilijk te zijn. De Stichting Baby Voeding wil ze aanmoedigen dit punt toch bij de hoorns te vatten en langzaam maar zeker te zorgen dat de hele organisatie WHO code-proof is. Wanneer er twijfels zijn zijn wij er altijd om de helpende hand te bieden.

Het Charter omvat meer dan dit, hierover kun je lezen op de website van het Charter voor borstvoeding.