Mist uitgeverij Sanoma de KNOV?*

Mist uitgeverij Sanoma de KNOV?*
25 februari 2015 admin

Als oud medewerker van Sanoma en hoofdredacteur van twee bladen voor ouders houdt mevrouw Werkhoven een fel betoog richting verloskundigen in het NRC Handelsblad van 21 februari jl. Riekt dit naar belangenverstrengeling?

Wij kunnen ons niet voorstellen dat uitgeverij Sanoma er zelf wakker van ligt. Nu de banden zijn verbroken kan de uitgever doorgaan met de Internationale WHO code schenden en inkomsten voor advertenties innen. Er zijn vast ook weinig zwangeren die er een slapeloze nacht van zullen krijgen; zij missen hooguit wat ‘gekleurde’ advertentieinformatie over welke soort flesvoeding ze zouden moeten kiezen!

Waarom neemt mevrouw Werkhoven het voor Sanoma op? Zij grijpt het besluit van de KNOV aan om het op te nemen voor fabrikanten van kunstmatige zuigelingenvoeding. Dat toont het financiële belang dat zij als hoofdredacteur heeft bij het toestaan van advertenties van de industrie in bladen voor ouders.

Jammer dat ze de code niet correct bij naam weet te noemen. De internationale Code heeft een titel die schetst dat de regels in de gedragscode niet over borstvoeding gaan, maar over: ‘het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Spijtig ook dat ze in haar artikel maffiose termen gebruikt. Terwijl beschermers van borstvoeding in onze ogen juist mensen zijn die zonder enig marketingbudget hun best doen om de borstvoedingscijfers in Nederland niet nog verder te laten zakken. Immers, borstvoeding is de eerste keus voeding voor een baby. Daar zijn we het over eens.

*) Deze blog stuurden wij als ingezonden brief in naar het NRC Handelsblad. De redactie schreef ons terug: Hartelijk dank, voor nu geven we echter de voorkeur aan andere brieven.